آشکار ساز شعله چیست ؟

نور توليد شده توسط شعله آتش دارای طيف های نوری مختلفی است؛ نظير باند طيف نوری ماوراء بنفش، باند طيف نوری قابل مشاهده برای ما انسان‌ها و باند وسيع يا مادون قرمز.

 با توجه به محدوده وسيع طيف نوری توليد شده توسط شعله، آشكارسازهای مختلف شعله بوجود آمده اند كه سنسور هر يك نسبت به طيف خاصی از نور حساس هستند.

 آشکارساز شعله (دتکتور شعله) یک حسگر طراحی شده برای شناسایی و واکنش به وجود یک شعله یا آتش است.

 واکنش ها به یک شعله شناسایی شده بستگی به پیکره بندی سیستم طراحی شده دارد، اما می تواند شامل بصدا در آوردن زنگ خطر، غیرفعال کردن یک خط سوخت (مانند یک خط پروپان و یا گاز طبیعی) و فعال کردن سیستم اطفای حریق باشد.

 هنگامی که در تاسیساتی مانند کوره های صنعتی استفاده می شوند، وظیفه آنها تایید این است که کوره به درستی روشن است؛ در این موارد هیچ گونه اقدام مستقیمی فراتر از آگاه ساختن اپراتور یا سیستم کنترل انجام نمی دهند.

 یک آشکارساز شعله بخاطر مکانیزم هایی که برای تشخیص شعله بکار می برد اغلب می تواند سریع تر و دقیق تر از آشکارساز دود یا حرارت واکنش نشان دهد.