آیا سیم نول با ارت فرق دارد ؟

آیا سیم نول با ارت فرق دارد؟

▪ در پاسخ به این سوال باید گفت، بله. برای تشخیص سیم ارت از نول می بایست با ویژگی های هر یک از سیم ها آشنا شد. سیم نول دارای جریان برق است در حالی که سیم ارت دارای جریان برق نمی باشد.

▪ سیم نول همانند سیم فاز به سیم کشی اصلی وصل میشود،این در حالی است که سیم ارت معمولا به بدنه دستگاه وصل شده و در صورتی که عایق دستگاه کار نکرد، جریان را حمل می کند.

☑️رنگ سیم ارت به چه رنگی است؟

▪ سیم ارت معمولا به دلیل اینکه جریان برقی ندارد بدون عایق می باشد.
در صورتیکه در جعبه ی پریز سیمی با عایقی به رنگ سبز و زرد مشاهده نمودید این سیم میتواند سیم ارت باشد.