سرویس و راه اندازی مشعل گازی موتورخانه

پیش از روشن کردن مشعل گازی موتورخانه اطمینان حاصل کنید که:
☑دریچه دودکش باز است.
☑ترموستات ها و آکوستات روی درجه مورد نظر قرار دارند.
☑برق مشعل وصل است.
☑سیستم شوفاژ پر از آب است.
☑جریان گاز به مشعل برقرار است.

اکنون برای روشن کردن مشعل به ترتیب زیر عمل کنید:
1️⃣قبل از باز کردن شیر دستی گاز، دریچه تنظیم هوا را کاملا باز کرده مدار کلید فشاری گاز را اتصال کوتاه کنید و کلید استارت را بزنید. بدین ترتیب مشعل پس از اتمام زمان ایمنی خاموش می شود (رله ری ست می‌کند).

2️⃣بعداز قطع کلید، اتصال کوتاه کلید فشاری گاز را برداشته و مشعل را روشن کنید. هنگام کار مشعل شیر دستی گاز را ببندید، مشعل باید بلافاصله روشن شود.

3️⃣پس از حصول اطمینان از صحت اجزاء مشعل دریچه تنظیم هوا را کاملا بسته و میزان گاز را به وسیله رگلاتور یا شیر مغناطیسی کم کنید. حال مشعل را روشن کنید تا با حداقل ظرفیت مدتی کار کند، محل اتصالات گاز را از نظر نشتی با کف صابون آزمایش کنید.

4️⃣دبی گاز را زیاد کرده و با افزایش هوای ورودی موقتا شعله را تنظیم کنید تا دمای آب به 70 درجه سانتی گراد برسد و سپس تنظیم کامل را انجام دهید.