مشکل سیاه و سفید شدن تصویر دوربین مدار بسته

مشکلات دوربین مدار بسته را در حالت کلی می توان به دو دسته مشکلات سخت و نرم افزاری تقسیم بندی نمود. امروزه استفاده از دوربین های مدار بسته در سطوح مختلف انجام می گیرد و بروز مشکلات در کارکرد آنها و رفع مشکل یکی از نیازهای دارندگان آنهاست.

اگر دوربین مداربسته مشکل سیاه و سفید شدن تصویر دارد ممکن است:

1️⃣تنظیمات مرتبط با نوع تکنولوژی دوربین مداربسته را تغییر داده باشید.
2️⃣سنسور نور سنج دوربین مداربسته نور کافی را دریافت نکند(کثیف شدن، شکستن شیشه و یا لنز، تار عنکبوت و…)
3️⃣یک جسم بازتاب دهنده نور به شکل آیینه نور حاصل از پروژکتور را به لنز دوربین بازتاب بدهد.