بررسی زنگ زدگی و میزان خوردگی سطوح فلزی ، لوله و اتصالات

زنگ زدگی لوله و اتصالات فلزی در ساختمان ها

زنگ زدگی لوله و اتصالات فلزی در ساختمان ها

خوردگی و زنگ زدگی لوله می‌تواند بیشتر به خانه‌های مسکونی، مالکیت تجاری، اداری و نیز مالکیت صنعتی و غیره خسارت وارد کند. در حالی که شما نمی‌توانید پیشرفت خوردگی را مشاهده کنید. مشکلات مربوط به خورد...

ادامه مطلب
زنگ زدگی و خوردگی سطوح فلزی در ساختمان ها

زنگ زدگی و خوردگی سطوح فلزی در ساختمان ها

خوردگی می تواند تاثیرات منفی مختلفی را بر روی فلز بگذارد. زمانی که ساختارهای فلزی دچار خوردگی می شوند به ساختارهای غیر ایمن تبدیل می شوند که می توانند منجر به حوادثی همچون فروپاشی و فرو ریختگی شوند. ح...

ادامه مطلب