بررسی مصرف بهینه انرژی

بررسی بهینه بودن مصرف آب، برق و گاز در ساختمان ها

بررسی بهینه بودن مصرف آب، برق و گاز در ساختمان ها

چرا ساختمانی نمی سازیم که کم مصرف، عایق و دوستدار انرژی و محیط زیست باشد؟ چرا ساختمانی می سازیم که باید سالهای بعد برای بهینه سازی انرژی در آن هزینه کنیم، آن هم با اثربخشی و کارایی کم؟ یا ناآگاهانه، م...

ادامه مطلب