بررسی میزان آلودگی هوای محیط ساختمان

بررسی تهویه مناسب محیط در ساختمان ها

بررسی تهویه مناسب محیط در ساختمان ها

میزان تهویه مناسب هوای ساختمان ها میزان تهویه کلی ساختمان بر اساس متراژ و به ازای هر فرد و تعداد ساکنان، تعداد اتاق خواب و غیره در محاسبات لحاظ می گردد. میزان آن در استاندارد های مختلف کمی متفاوت است...

ادامه مطلب
بررسی آلودگی هوای مشاعات در ساختمان ها

بررسی آلودگی هوای مشاعات در ساختمان ها

سیستم تهویه هوای پارکینگ ساختمان ضامن سلامتی ساکنین و ایمنی ساختمان است. همانطور که می دانید تجمع دود اگزوز اتومبیل ها در یک نقطه می تواند موجب خفگی و آسیب های جدی به بدن انسان شود. پارکینگ های ساختم...

ادامه مطلب