بررسی کیفیت آب

بررسی آلودگی مخازن آب مصرفی در ساختمان ها

بررسی آلودگی مخازن آب مصرفی در ساختمان ها

دسترسی به آب آشامیدنی سالم یک نیاز اساسی و یک حقوق انسانی است. عبور آب از شبکه درهم پیچیده و طولانی خطوط انتقال و توزیع و سکون آن در مخازن، کیفیت آب را کاهش می دهد. شبکه داخلی ساختمان ها و محل های مص...

ادامه مطلب
بررسی میکروبی آب استخر در ساختمان ها

بررسی میکروبی آب استخر در ساختمان ها

شنا یکی از ورزشهای بسیار مفرح است با اینحال استخرهای شنا محل مناسبی برای انتقال بیماریها هستند. اهمیت کیفیت آب استخرهای شنا بیشتر در ارتباط با کیفیت میکروبی و شیمیایی آنها می‌باشد. استخر شنا بعلت این...

ادامه مطلب
درجه خلوص مناسب آب آشامیدنی در ساختمان ها

درجه خلوص مناسب آب آشامیدنی در ساختمان ها

درجه خلوص آب آشامیدنی و شرب، یک عدد به نام TDS می‌باشد که میزان کل جامدات محلول در یک ده هزارم میلی‌لیتر آب را بررسی می‌کند و حد مجاز بهترین خلوص آب آشامیدنی، طبق استاندارد سازمان بهداشت جهانی، عددی ب...

ادامه مطلب