تست و نشت یابی گاز

نشت یابی گاز در ساختمان ها

نشت یابی گاز در ساختمان ها

طبق آماری که در کشور در هر سال اعلام می‌گردد، تعداد افراد زیادی در کشور ما در فصل زمستان جان خود را در اثر نشتی گاز از دست می‌دهند که عمدتا در خواب این اتفاق رخ می‌دهد. گاز آرام آرام در فضا پخش می‌شود...

ادامه مطلب