حفظ و نگهداری فضای سبز و محوطه سازی

محوطه سازی و باغچه آرایی در ساختمان ها

محوطه سازی و باغچه آرایی در ساختمان ها

محوطه سازی چیست ؟ به زبان ساده می توان محوطه سازی را چگونگی بکار بردن و جانمایی المان های مختلف مورد نیاز در یک فضا تعریف کرد. شاید در نگاه اول تصور این باشد که جدول بندی و مشخص کردن فضای سبز و راه...

ادامه مطلب
حفظ و نگهداری فضای سبز در ساختمان ها

حفظ و نگهداری فضای سبز در ساختمان ها

طراحی كاشت گیاهان و درختان در فضای سبز: درختان، درخچه ها، پیچ های زینتی، گیاهان پوششی و گلهای یكساله و چند ساله غالباً مهم ترین عناصر در محوطه سازی و طراحی فضای سبز به شمار می روند. انتخاب، بكارگیر...

ادامه مطلب