سیستم های اعلام و اطفاء حریق

تعمیر و نگهداری تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان ها

تعمیر و نگهداری تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان ها

لزوم تعمیر و نگهداری سیستم اطفاء حریق در ساختمان ها  برای جلوگیری از خسارت های ناشی از آتش سوزی، وجود سیستم های اعلام و اطفاء حریق بسیار لازم است. اما لازم است بدانید که اگر بهترین سیستم اطفاء حریق ر...

ادامه مطلب
تعمیر و نگهداری تجهیزات اعلام حریق در ساختمان ها

تعمیر و نگهداری تجهیزات اعلام حریق در ساختمان ها

سالانه بالغ برمیلیاردها تومان صرف هزینه خرید و راه اندازی انواع سیستم اعلام حریق در پروژه های مختلف کشور می شود. اما به راستی چند درصد از این سیستم های اجرا شده به درستی کار می کنند؟ معمولا اکثر ای...

ادامه مطلب