سیستم های روشنایی و نورپردازی

پشتیبانی از سیستم نورپردازی در ساختمان ها

پشتیبانی از سیستم نورپردازی در ساختمان ها

 نورپردازی در ساختمان ها دیدن اشیاء موجود در اطراف ما تنها با وجود نور امکان پذیر است. سازماندهی نور پردازی در یک پروژه یکی از فاکتورهای بسیار مهم و ضروری برای زندگی و لمس فضاست و از گذشته تا امروز ه...

ادامه مطلب
پشتیبانی از سیستم روشنایی محیطی در ساختمان ها

پشتیبانی از سیستم روشنایی محیطی در ساختمان ها

طراحی نورپردازی و انواع آن در ساختمان ها نورپردازی مدرن معمولا به منظور زیبا سازی فضای داخلی و تامین صحیح نور ساختمان انجام میشود. اولین پایه نورپردازی را، نورپردازی عمومی میگویند که در این سطح باید...

ادامه مطلب