مدیریت ویژه ساختمان

برگزاری و تنظیم صورت جلسات هیئت مدیره در ساختمان ها

برگزاری و تنظیم صورت جلسات هیئت مدیره در ساختمان ها

مدیر ساختمان کیست و چه وظایفی دارد؟ جوامع انسانی فارغ از اندازه‌ شان برای اینکه به مشکل بر نخورند به دو چیز نیاز دارند: 1- قانون و 2- مدیری برای اجرای آن قانون. مجتمع‌های مسکونی نیز نمونه‌ کوچکی از...

ادامه مطلب
تنظیم اساسنامه یا منشور آپارتمان نشینی در ساختمان ها

تنظیم اساسنامه یا منشور آپارتمان نشینی در ساختمان ها

اساسنامه ساختمان چیست؟ در یک مجتمع مسکونی برای سامان دادن به امور و مشخص کردن وظایف هریک از ساکنین، یک اساسنامه نوشته می شود. این اساسنامه توسط فردی حقوقی تهیه میگردد. یک اساسنامه آپارتمان شامل تمامی...

ادامه مطلب
مدیریت امور حقوقی و حل اختلاف ساکنین در ساختمان ها

مدیریت امور حقوقی و حل اختلاف ساکنین در ساختمان ها

داوری در اختلافات آپارتمانی در ساختمان ها: در این نوشتار به بیان نکاتی درباره داوری در اختلافات آپارتمانی (داوری در اختلافات و دعاوی موضوع قانون تملک آپارتمان ها) می پردازیم. قانون تملک آپارتمان ها م...

ادامه مطلب
برگزاری مجمع عمومی سالیانه در ساختمان ها

برگزاری مجمع عمومی سالیانه در ساختمان ها

مجمع عمومی ساختمان چیست؟ در پاسخ به اینکه مجمع عمومی ساختمان چیست باید گفت بر طبق مواد 5 و 6 قانون تملک آپارتمان ها در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند مجمع عمومی مالکین تشکیل می شود یعنی اگ...

ادامه مطلب
مدیریت شارژ و هزینه های عمومی و خصوصی در ساختمان ها

مدیریت شارژ و هزینه های عمومی و خصوصی در ساختمان ها

شارژ ساختمان چیست؟ شارژ ساختمان هزینه ‎هایی هستند که برای حفظ و نگهداری بخش‌های مشترک و مشاع آپارتمان از سوی ساکنین پرداخت می‌شود. ممکن است قسمت‌هایی از ساختمان اصلا مورد استفاده برخی از همسایگان قرا...

ادامه مطلب
جذب، آموزش و مدیریت نیروی انسانی مورد نیاز در ساختمان ها

جذب، آموزش و مدیریت نیروی انسانی مورد نیاز در ساختمان ها

نقش نیروی انسانی متخصص در نگهداری تاسیسات ساختمان ها: نیروی انسانی متخصص و ورزیده در حرفه نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمان ها، همانند سایر مشاغل فنی و خدماتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ چرا...

ادامه مطلب