X


انواع سیستم اطفاء حریق در ساختمان ها
آموزش عملکرد سیستم اطفاء حریق

اطفاء حریق به اقداماتی گفته میشود که برای خاموش کردن و مهار آتش صورت میگیرد. هدف از این امر محافظت از سلامت افراد و جلوگیری از آسیب دیدن اموال آنها است. هنگام آتش سوزی، مهمترین کار جلوگیری از انتشار شعله و نحوه اطفاء آن میباشد. هرم آتش از مواد اشتعال زا یا واکنش های زنجیره ای، اکسیژن و حرارت تشکیل شده است. اگر بتوان یکی از این عوامل را کنترل و یا محدود کرد، آتش مهار خواهد شد. سیستم های اعلام و اطفاء حریق از جمله تجهیزاتی هستند که حضور آنها در مراکز و ساختمان های حساس ضروری است. این سیستم ها علاوه بر شناسایی آتش با انجام اقدامات لازم حریق را  خاموش میکنند.

 

سیستم اطفاء حریق چیست؟

سیستم یا دستگاه اطفاء حریق متشکل از تجهیزاتی جهت مهار آتش (اطفاء حریق) است که غالبا به صورت اتوماتیک عمل می کنند.

 

روش های اطفاء حریق:

اطفاء حریق دارای 3 روش است اما برای درک بهتر این روش ها بهتر است مثلث حریق را نیز توضیح دهیم. احتمالا" اصطلاح مثلث حریق را در مباحث اطفاء حریق شنیده باشید. حریق از سه ضلع سوخت، حرارت و اکسیژن تشکیل شده است. که این سه ضلع برای ایجاد و استمرار حریق لازم است و در صورتی که یک ضلع حذف شود حریق رو به خاموشی می رود و اطفاء حریق صورت می گیرد. در نتیجه با توجه به مثلث حریق از سه طریق زیر می توان اطفاء حریق را انجام داد:

الف - اطفاء حریق از طریق سرد کردن حریق (قطع ضلع حرارت: برای اطفاء حریق درجه حرارت را به زیر نقطه اشتعال می رسانند و از این طریق موجب اطفاء حریق می شوند.)

ب - اطفاء حریق از طریق خفه کردن حریق (قطع ضلع اکسیژن: جهت اطفاء حریق اکسیژن محیط را به حدی کاهش می دهند تا از گسترش و ادامه آتش سوزی جلوگیری شود. عملیات تقلیل اکسیژن را می توان با گاز های خنثی، از قبیل گاز کربن دی اکسید انجام داد.)

ج - اطفاء حریق از طریق مانع شدن یا از بین بردن مواد قابل اشتعال (جداسازی: در حریق ناشی از مایعات و گاز ها با بستن شیر اصلی، مواد قابل اشتعال از بین رفته و از ادامه اشتعال جلوگیری می شود و اطفاء حریق صورت می گیرد. در واقع مواد اطفاء حریق، یا مواد سرد کننده آتش هستند یا مواد خفه کننده و یا مواد رقیق کننده هوا می باشند.)
برای بهترین نتیجه

برای پروژه های فوق العاده

برای جلو گیری از مشکل
انواع سیستم اطفاء حریق در ساختمان ها:

اطفاء حریق دارای سیستم های مختلفی است. بهتر است قبل از تعریف سیستم های اطفا حریق به طور کلی بدانیم اطفا حریق یعنی چه؟ اطفاء حریق در معنی عامیانه به اقدامات لازم جهت جلوگیری از گسترش حریق و خاموش کردن آن و آسیب کمتر به جان و مال افراد است. اطفاء حریق به دو دسته سیستم اطفا حریق دستی و سیستم اطفا حریق اتوماتیک دسته بندی می شود.

1- سیستم اطفاء حریق دستی:

در سیستم اطفاء حریق دستی تجهیزاتی به کار برده می شود که برای استفاده از آن ها به نیروی انسانی نیاز است و بدون نیروی انسانی عملا کاربردی ندارند. نمونه رایج آنها کپسول های آتش نشانی هستند که با توجه به نوع حریق و یا کلاس آن انواع مختلفی دارند. انواع سیستم های اطفاء حریق دستی عبارتند از:

الف - خاموش کننده های پودری (پودر خشک شیمیایی، پودر تر شیمیایی)

ب - خاموش کننده های دی اکسید کربن

ج - خاموش کننده های حاوی ترکیبات هالوژنه

د - خاموش کننده های حاوی کف

2- سیستم اطفاء حریق اتوماتیک:

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک بدون دخالت انسان به وسیله تجهیزات اتوماتیک به گونه ای عمل می کند که به محض اعلام حریق به صورت خودکار فعال می شود و از پیشرفت و آسیب آتش جلوگیری کرده و در نهایت موجب اطفاء حریق می شود.