X


ایجاد پرونده تعمیرات و نگهداری به همراه بایگانی سوابق در ساختمان ها
تهیه نقشه های ایمنی و دستورالعمل های اجرایی

پرونده نگهداری و تعمیرات درساختمان ها:

امروزه تعمیر و نگهداری ساختمان ها با توجه به هزینه های بالای آن مورد توجه قرار گرفته است. این فرآیند می تواند خیلی جزئی مانند تعویض یک واشر شیر و یا خیلی بزرگ مانند تعمیر و بازسازی کل ساختمان باشد. به علت این گستره از فعالیت های تعمیر و نگهداری ساختمان، مدیران ساختمان جهت تعمیر و نگهداری ساختمان، روش ها و شیوه های گوناگونی را برای بهره برداری بهینه از ساختمان در طول عمر مفید ساختمان به کار می گیرند. عملیات نگهداری و تعمیرات ساختمان در ایران ناشناخته باقی مانده‌ است و بعد از فاز اجرا و تحویل به بهره‌ بردار نهایی به ساختمان ها تا زمان تخریب رسیدگی چندانی نمی‌شود. در صورتی که این امر می‌تواند به بهبود عملکرد و افزایش طول عمر مفید ساختمان و افزایش سطح رضایت کاربران بینجامدبا این حال در کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌شود که با استفاده از فناوری‌های نوین همچون مدل سازی اطلاعات ساختمان، اسکن لیزری و… سعی در نگهداری و حفظ هر چه بیشتر ساختمان‌ها و افزایش طول عمر مفید آنها می‌شود. هرچیز عمر مفید خود را دارد ساختمان در حالت کلی ۲۰ سال عمر مفید دارد که باید بعد از آن بازسازی ساختمان صورت گیرد. بازسازی ساختمان را می توان به روش های مختلف و برای انواع گوناگون ساختمان ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری و غیره انجام داد. نگهداری و تعمیرات ساختمان بسیار حائز اهمیت است و عدم توجه به آن می‌تواند هزینه های جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

مدیریت نگهداری ساختمان، یکی از موضوعات مهم در مدیریت ساختمان می باشد، که تا کنون در کشور ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است. بطور کلی دوره تعمیر و نگهداری ساختمان در حدود نود و پنج درصد دوره حیات یک ساختمان را از زمانی که مفهوم ذهنی ساخت شکل می گیرد تا پایان عمر آن به خود اختصاص می دهد به عنوان یک نمونه موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی آمریکا ضرر و زیان ناشی از عدم هماهنگی میان طراحی های کامپیوتری، مهندسی و سیستم های نرم افزاری بهره برداری و نگهداری ساختمان را در حدود 51.8 میلیارد دلار تخمین زده است که بزرگترین بخش این مشکل مربوط به ضرر و زیان بهره وری در فاز تعمیر و نگهداری یعنی حدود 9 میلیارد دلار است که معادل 5500 دلار در هر فوت مربع از فضای مدیریت بهره برداری و نگهداری شده است.
برای بهترین نتیجه

برای پروژه های فوق العاده

برای جلو گیری از مشکل
عملیات نگهداری و تعمیرات (نت):

این عملیات شامل چهار بخش زیراست:

 

الف- اندازه گیری کارها: برنامه ریزی جزء بسیار مهمی از کارهای نت است. استانداردهای زمانی باید به گونه ای محاسبه شود که برنامه ریزی مناسبی انجام گیرد.

 

ب- زمان بندی نگهداری و تعمیرات: وظیفه زمان بندی نت که از وظایف برنامه ریزی می باشد با زمان بندی روزانه سفارش های کاری در ارتباط است. در این راستا، گذشته از زمان بندی روزانه، اولویت سفارشات کارها تعیین شده و همزمان با پیشرفت کارها، پیگیری کارهای عقب افتاده میسر می گردد.

 

ج- سیستم سفارش کارها: یک فرم مناسب برای سفارش و رویه های مربوط به آن از ضرورتهای سیستم مدیریت نت می باشد. این سیستم روابط شفاهی را بین قسمتهای درگیر در یک سیستم نگهداری و نیازهای آن برقرار می کند (درخواست کننده، برنامه ریز، سرپرست و وظایف پشتیبانی). این امر موجب می شود نسبت به مستند سازی مطلوب کارهای نت برای تحلیل عملیات اطمینان حاصل شود. بنابراین تمام کارهای نت باید توسط سفارشات کار پوشش داده شود.

 

د- کنترل مواد و تجهیزات: فعالیتهای نت مستلزم وجود مواد و ابزارآلات مورد نیاز برای جلوگیری از تاخیرات غیر ضروری می باشد. در این راستا باید یک سیستم کنترل موجودی کامپیوتری نصب شده و مقدار بهینه سفارشات در آن در نظر گرفته شود. همچنین می بایست روابط و رویه های مناسب بین سیستم نت و انبار توسعه یابد.