ایمن تیک / مرکز کنترل فنی و ایمنی ساختمان

سوالات متداول

طرح ایمن تیک در راستای بررسی و کنترل وضعیت ایمنی و فنی ساختمان های در حال بهره برداری و اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان به اجرا درآمده و ایمن تیک با بازرسی های ادواری توسط کارشناسان آموزش دیده اقدام به رصد خطرات و رفع آن ها و شناخت نقاط حساس هر ساختمان می نماید.

newsletter2

استان خود را انتخاب کنید

با انتخاب شهر و استان، خدمات ایمن تیک را در شهر خود ببینید

×

×

جستجو در سایت