بررسی وضعیت سیستم ارت ساختمان

بررسی وضعیت سیستم ارت ساختمان

ضرورت وجود سیستم ارت در ساختمان
بررسی مخازن و آب مصرفی ساختمان

بررسی مخازن و آب مصرفی ساختمان

ضرورت کنترل کیفیت مخازن آب مصرفی
بررسی وضعیت مصرف انرژی ساختمان

بررسی وضعیت مصرف انرژی ساختمان

ضرورت بررسی بهینه سازی مصرف انرژی
بررسی زنگ زدگی سطوح فلزی و لوله ها

بررسی زنگ زدگی سطوح فلزی و لوله ها

ضرورت کنترل خوردگی سطوح ساختمان
آموزش زمان شارژ کپسول آتش نشانی

آموزش زمان شارژ کپسول آتش نشانی

لزوم کنترل شارژ کپسولهای آتش نشانی
تعمیر و نگهداری از سیستم های برقی

تعمیر و نگهداری از سیستم های برقی

ضرورت نگهداری سیستم برق ساختمان
آموزش نحوه کارکرد سیستم اطفاء حریق

آموزش نحوه کارکرد سیستم اطفاء حریق

لزوم آموزش کارکرد سیستم اطفاء حریق
آموزش  نحوه کارکرد سیستم اعلام حریق

آموزش نحوه کارکرد سیستم اعلام حریق

لزوم آشنایی با کارکرد سیستم اعلام حریق