ایمن تیک / مرکز کنترل فنی و ایمنی ساختمان

اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی

 برای پی بردن به اهمیت موضوع بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها بایستی از دو زاویه نگاه کرد : یکی حفظ منابع انرژی برای آینده فرزندانمون و نیز نگهداری از محیط زیست و دیگری برای کاهش هزینه های مالی و کمک به اقتصاد خانوادهبه این منظور در ایمن تیک با توجه به وضعیت هر یک از ساختمان ها و با بررسی کامل تجهیزات و تاسیسات موجود ، راهکارهایی برای کاهش مصرف انرژی پیشنهاد می شود که با اجرای آن ها 30 تا 50 درصد از مصرف انرژی در ساختمان ها کاهش خواهد یافت

ثبت درخواست خدمات بهینه سازی مصرف انرژی

سایر خدمات این گروه

product

ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف برق

ضرورت راهکار صرفه جویی مصرف برق

ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف برق

جهت ارائه راهکارهای صرفه جویی مصرف برق ساختمان خود توسط ایمن تیک کلیک کنید

مشاهده بیشتر
product

ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف آب

ضرورت راهکار صرفه جویی مصرف آب

ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف آب

جهت ارائه راهکارهای صرفه جویی مصرف آب ساختمان خود توسط ایمن تیک کلیک کنید

مشاهده بیشتر
product

ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف گاز

ضرورت راهکار صرفه جویی مصرف گاز

ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف گاز

جهت ارائه راهکارهای صرفه جویی مصرف گاز ساختمان خود توسط ایمن تیک کلیک کنید

مشاهده بیشتر
product

هوشمند سازی سیستم های سرمایشی

ضرورت هوشمند سازی سیستم سرمایشی

هوشمند سازی سیستم های سرمایشی

جهت هوشمند سازی سیستمهای سرمایشی ساختمان خود توسط ایمن تیک کلیک کنید

مشاهده بیشتر
product

هوشمند سازی سیستم های گرمایشی

ضرورت هوشمند سازی سیستم گرمایشی

هوشمند سازی سیستم های گرمایشی

جهت هوشمند سازی سیستمهای گرمایشی ساختمان خود توسط ایمن تیک کلیک کنید

مشاهده بیشتر
product

هوشمند سازی سیستم استخر و جکوزی

ضرورت هوشمند سازی سیستم استخرها

هوشمند سازی سیستم استخر و جکوزی

جهت هوشمند سازی تاسیسات استخر و جکوزی ساختمان خود توسط ایمن تیک کلیک کنید

مشاهده بیشتر
product

هوشمند سازی سیستم های روشنایی

ضرورت هوشمند سازی سیستم روشنایی

هوشمند سازی سیستم های روشنایی

جهت هوشمند سازی سیستمهای روشنایی ساختمان خود توسط ایمن تیک کلیک کنید

مشاهده بیشتر
product

هوشمند سازی سیستم های پرده برقی

ضرورت هوشمند سازی پرده های برقی

هوشمند سازی سیستم های پرده برقی

جهت هوشمند سازی سیستمهای پرده برقی ساختمان خود توسط ایمن تیک کلیک کنید

مشاهده بیشتر
product

هوشمند سازی سیستم صوتی و تصویری

ضرورت هوشمند سازی سیستم صداوتصویر

هوشمند سازی سیستم صوتی و تصویری

جهت هوشمند سازی سیستمهای صوتی و تصویری ساختمان خود توسط ایمن تیک کلیک کنید

مشاهده بیشتر
product

هوشمند سازی سیستم آبیاری فضای سبز

ضرورت هوشمند سازی سیستمهای آبیاری

هوشمند سازی سیستم آبیاری فضای سبز

جهت هوشمند سازی سیستم آبیاری فضای سبز ساختمان خود توسط ایمن تیک کلیک کنید

مشاهده بیشتر
product

هوشمند سازی سیستم های کرکره برقی

ضرورت هوشمند سازی کرکره های برقی

هوشمند سازی سیستم های کرکره برقی

جهت هوشمند سازی سیستمهای کرکره برقی ساختمان خود توسط ایمن تیک کلیک کنید

مشاهده بیشتر

ثبت درخواست

چنانچه در رابطه با هر یک از خدمات فوق درخواستی دارید، کادر زیر را پر کنید.

captcha

از تخفیف ها مطلع شوید!

newsletter2

استان خود را انتخاب کنید

با انتخاب شهر و استان، خدمات ایمن تیک را در شهر خود ببینید

×

×

جستجو در سایت