در این مقاله قصد داریم طریقه استفاده از پنل مدیر ساختمان ایمن تیک را بطور مفصل شرح دهیم. در این بخش آموزش ما کاملاً تصویری و بصورت راهنمای گام به گام میباشد.