ایمن تیک / مرکز کنترل فنی و ایمنی ساختمان

ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف گاز

خدمات هوشمند و بهینه سازی انرژی

ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف گاز

امروزه انرژي گاز يکي از عوامل و ملزومات اساسي رشد و توسعه اقتصادي جوامع مي باشد. افزايش مصرف گاز، هم به علت آلودگي هوا و محيط زيست و هم به علت پايان پذير بودن منابع آن موضوعي نگران کننده و نيازمند برنامه ريزي و کنترل مي باشد. اگر اقدامات و سياست هاي پيشگيرانه در مورد مصرف گاز وجود نداشته باشد، در آینده  نزديک با مشکلات زيادي مواجه خواهيم شد. به جهت صرفه جویی و مديريت صحيح مصرف گاز، اطلاع از ميزان و نحوه اثر عوامل مختلف بر مصرف گاز امری ضروري می باشد.
در زمان حال نه تنها توسعه، بلکه ادامه زندگي نيز نيازمند انرژي است. در جهان امروز تامين انرژي از طريق حامل هاي متنوعی چون نفت، گاز، فرآورده هاي حاصل از آن ها و انرژي هاي تجديد پذير صورت مي گيرد، بنابراين با توجه به نقش موثر انرژي در توسعه و رفاه اقتصادي افراد و صنایع و افزايش مصرف آن به موازات رشد و توسعه کشورها و به علت محدود بودن منابع انرژی، به ويژه گاز طبيعي و به جهت پيشگيري از مواجهه با بحران در آينده، لزوم مصرف بهینه گاز و مدیریت مصرف امری ضروری است.

کارشناسان ایمن تیک در زمینه های زیر تمام راهکارهای مصرف بهینه گاز و باید و نباید های آن را به منظور کاهش هزینه های مصرفی افراد و ساکنین در ساختمان ها و در جهت افزایش سطح رفاه و آسایش آن ها ارائه می دهند:
 1) راهکار استفاده از تجهیزات گاز سوز استاندارد             2) راهکار نصب تجهیزات تنظیم کننده دمای محیط
3) راهکار مدیریت مصرف وسایل گاز سوز                     4) راهکار استفاده از پرده های مناسب در منازل
5) راهکار استفاده از لباس های گرم تر                         6) راهکار عایق کردن شیشه ها و دیوار ها
7) راهکار درز گیری منافذ خروج هوا                            8) راهکار عایق نمودن تاسیسات گرمایشی و سرمایشی
9) راهکار استفاده از پنجره های دو جداره                     10) راهکار سرویس و تعمیرات تجهیزات گاز سوز
11) راهکار استفاده از تجهیزات خورشیدی                      12) راهکار استفاده از تجهیزات گاز سوز جهت پخت و پز  

جهت مشاوره، دریافت خدمات و راهکارهای بهینه سازی مصرف گاز در ساختمان خود با کارشناسان ایمن تیک تماس بگیرید.

خدمات مرتبط

newsletter2

استان خود را انتخاب کنید

با انتخاب شهر و استان، خدمات ایمن تیک را در شهر خود ببینید

×

×

جستجو در سایت