آموزش عملکرد افراد درهنگام حوادث احتمالی

آموزش ساکنین ساختمان ها  در هنگام  آتش سوزی

آموزش ساکنین ساختمان ها در هنگام آتش سوزی

برنامه ریزی و تمرین خروج اضطراری از ساختمان درهنگام آتش سوزی، این اطمینان را می دهد که همه ی اعضای ساختمان می دانند در آتش سوزی چه باید بکنند و آماده خروج سریع و ایمن هستند. ممکن است برای خروج اضطراری...

ادامه مطلب
آموزش ساکنین ساختمان ها در هنگام زلزله

آموزش ساکنین ساختمان ها در هنگام زلزله

توصیه‌های ایمنی قبل از وقوع زلزله درمنزل: هر فردی به عنوان سرپرست و یا عضوی از خانواده می تواند با فراگیری توصیه‌های ایمنی و عمل به آنها جان خود و اطرافیان را در برابر خطرات ناشی از زلزله حفظ کند....

ادامه مطلب