بررسی تابلوهای هشدار و علائم ایمنی

کنترل خط کشی فضای پارکینگ ها در ساختمان ها

کنترل خط کشی فضای پارکینگ ها در ساختمان ها

اجرای خط کشی پارکینگ در ساختمان ها خط کشی پارکینگ ساختمان یا خط کشی پارکینگ‌ های عمومی به عنوان خطوطی از پیش تعیین شده تعریف می‌شوند، که به کمک آنها فضای پارکینگ به بخش‌های مختلفی تقسیم شده و هر کدام...

ادامه مطلب
تابلو ها و علائم ایمنی در ساختمان ها

تابلو ها و علائم ایمنی در ساختمان ها

یکی از نشانه های توسعه جوامع بشری، استفاده از استانداردهای بین المللی برای استفاده از خدمات است. چرا که با استفاده از چنین استانداردهایی افرادی با زبان و ملل مختلف میتوانند از مفاهیم مشترک بهره مند شو...

ادامه مطلب