بررسی وضعیت سیستم روشنایی اضطراری

کنترل روشنایی اضطراری در ساختمان ها

کنترل روشنایی اضطراری در ساختمان ها

در بسیاری از موارد، بنا به دلایل امنیتی لازم است زمانی که روشنایی اصلی دچار اختلال می شود، مقدار مشخصی روشنایی به عنوان روشنایی اضطراری (Emergency Lighting) وجود داشته باشد. عوامل مختلفی می تواند ب...

ادامه مطلب