سیستم های تهویه هوا و تخلیه آلایندگی ها

پشتیبانی  تجهیزات تهویه هوای پارکینگ در ساختمان ها

پشتیبانی تجهیزات تهویه هوای پارکینگ در ساختمان ها

تهویه پارکینگ چیست؟ شاید در نگاه اول تهویه پارکینگ ساده و کم اهمیت به نظر می رسد ولی از اهمیت زیادی برخوردار است در ادامه به معرفی سیستم تهویه پارکینگ میپردازیم. با توجه به ضوابط ملاک عمل سامانه ه...

ادامه مطلب