کنترل ایمنی راه های دسترسی

بررسی دود بندی راه پله ها و مشاعات در ساختمان ها

بررسی دود بندی راه پله ها و مشاعات در ساختمان ها

شیشه دودبند راه پله در ساختمان: شیشه دودبند راه پله که به آن شیشه ضد حریق و پله فرار گفته می‌شود، جهت حفظ ایمنی هر چه بیشتر ساختمان به کار می‌رود. این شیشه‌ها از جنس شیشه سکوریت است و قدرت تحمل فراوا...

ادامه مطلب
بررسی ایمنی راه های دسترسی و خروج اضطراری در ساختمان ها

بررسی ایمنی راه های دسترسی و خروج اضطراری در ساختمان ها

مقررات و قوانین برای خروج اضطراری در ساختمان ها: مقررات و قوانین وضع شده در ساختمان سازی همه سازندگان را مجبور به پیروی از این قانون کرد که برای خروج در هنگام اضطرار باید یک مسیر مشخص وجود داشته باشد...

ادامه مطلب
محل تجمع ایمن در ساختمان ها

محل تجمع ایمن در ساختمان ها

در بسیاری از ساختمان ها، سازمان ها، ارگان ها محل هایی را با مصالح قوی تر و محکم تر جهت تدابیر امنیتی شدیدتر می سازند و زمانیکه حادثه غیرمتقربه ای رخ دهد ( بطور مثال زلزله ) همه افراد به این محل منتقل...

ادامه مطلب