خدمات آموزشی و راهبردی

مشاوره نصب سیستم های امنیتی و حفاظتی در ساختمان ها

مشاوره نصب سیستم های امنیتی و حفاظتی در ساختمان ها

سیستم های امنیتی و حفاظتی برای مراقبت از مکان های مختلف داخلی و خارجی استفاده می شوند و انواع مختلفی دارند. انتخاب سیستم امنیتی متناسب با مکان و کاربرد مورد نظر بهتر است پس از مشاوره با متخصصان مرب...

ادامه مطلب
راه های افزایش امنیت  در ساختمان ها

راه های افزایش امنیت در ساختمان ها

امنیت ساختمان دغدغه ای است که اکثر افراد دارند. تکنولوژی امروزه این امکان را فراهم آورده است تا ساختمان ها مجهز به بروزترین امکانات برای حفظ امنیت باشند. در صورتی که یک آپارتمان امن باشد، درصد بروز هر...

ادامه مطلب
ایجاد پرونده تعمیرات و نگهداری به همراه بایگانی سوابق در ساختمان ها

ایجاد پرونده تعمیرات و نگهداری به همراه بایگانی سوابق در ساختمان ها

پرونده نگهداری و تعمیرات در ساختمان ها: عملیات نگهداری و تعمیرات ساختمان در ایران ناشناخته باقی مانده‌ است و بعد از فاز اجرا و تحویل به بهره‌ بردار نهایی به ساختمان ها تا زمان تخریب رسیدگی چندانی ن...

ادامه مطلب
تدوین دستورالعمل های اجرایی، بهداشتی و ایمنی در ساختمان ها

تدوین دستورالعمل های اجرایی، بهداشتی و ایمنی در ساختمان ها

سـاخت و سـاز و تولیـد ابنیـه و سـاختمان در سـطح کشـور توسـط متولیـان خصوصـی (افـراد یا شـخصیتهای حقیقی و شـرکتها و سـازمانها، یا شـخصیتهای حقوقی) ومتولیان عمومی (دسـتگاهها و نهادها و سـازمانهای دولتـی...

ادامه مطلب
آموزش ساکنین ساختمان ها  در هنگام  آتش سوزی

آموزش ساکنین ساختمان ها در هنگام آتش سوزی

برنامه ریزی و تمرین خروج اضطراری از ساختمان درهنگام آتش سوزی، این اطمینان را می دهد که همه ی اعضای ساختمان می دانند در آتش سوزی چه باید بکنند و آماده خروج سریع و ایمن هستند. ممکن است برای خروج اضطراری...

ادامه مطلب
آموزش ساکنین ساختمان ها در هنگام زلزله

آموزش ساکنین ساختمان ها در هنگام زلزله

توصیه‌های ایمنی قبل از وقوع زلزله درمنزل: هر فردی به عنوان سرپرست و یا عضوی از خانواده می تواند با فراگیری توصیه‌های ایمنی و عمل به آنها جان خود و اطرافیان را در برابر خطرات ناشی از زلزله حفظ کند....

ادامه مطلب