X


کنترل مداوم دودکش ها و کلاهک آنها در ساختمان ها
استاندارد های ایمنی ، حفاظتی و بهداشتی

دودکش‌ها و متعلقات آنها در ساختمان ها:
دودکش وسایل گازسوز و متعلقات آن باید به‌ صورت مداوم مورد بازرسی قرار گیرد. مسئول نگهداری ساختمان باید حداقل هر سه ماه یکبار و در مواقعی که تغییرات شدید جوی مانند کاهش یا افزایش شدید دمای هوا، باد شدید یا طوفان، رخ دهد از دودکش، محل اتصال دودکش به دستگاه گازسوز، مسیر عبور دود، اتصالات و کلاهک آن بازدید و از باز بودن مجرای دودکش، سالم بودن مسیر، دود بند بودن اتصالات و محل اتصال به دستگاه گازسوز و نصب و سالم بودن کلاهک، اطمینان حاصل نماید و در صورت مناسب نبودن وضعیت دودکش و متعلقات آن اقدام لازم در ارتباط با اصلاح را انجام داده و پس از حصول اطمینان از صحت آن‌ها، گزارشی تهیه و در پرونده مربوط به نگهداری ساختمان ثبت و بایگانی نماید.
دودکش دستگاه‌های گرمایی باید دست‌کم سالانه یک‌بار بازدید و درصورت وجود اشکال نسبت به رفع آن اقدام شود. این بازرسی شامل موارد ذیل می‌باشد:
 
• بازرسی از بخش دهانه خروج دود دستگاه گرمایی تا کلاهک خروج دود به‌ صورت عینی و کنترل باز بودن مجرای دودکش.
• کنترل ضخامت ورق، پوشش عایق و وجود پوسیدگی در دودکش‌های فلزی.
• کنترل ضخامت پوشش نسوز در دودکش‌های ساختمانی.
• کنترل شکاف‌های طولی.
• کنترل اتصالات و دریچه‌های بازدید.
• نظافت کلی دودکش در دوره بهره‌ برداری.
• کنترل فواصل ایمنی اطراف دودکش و خروجی آن.
• اطمینان از یکپارچگی و عدم نشت و کنترل عدم اتصال دو یا چند دستگاه بدون رعایت ضوابط به یک دودکش.
• بازرسی عایق‌کاری و اصلاح آن در صورت لزوم.
برای بهترین نتیجه

برای پروژه های فوق العاده

برای جلو گیری از مشکل
توصیه های ایمنی در خصوص پیشگیری از خطرات احتمالی گازمصرفی در ساختمان ها:
1- جهت پیدا نمودن نشت گازدر محلهای مشکوک حتما از کف صابون یا مایع ظرفشویی استفاده گردد.
2- دودکشهای استاندارد و داشتن کلاهک H و ارتفاع حداقل 70 سانتی متری بالای بام.
3- حداکثر طول شلینگ گاز 1/5 متر باشد.
4- بستن شیر اصلی کنتور گاز زمان ترک منزل در طولانی مدت.
5- عدم نصب وسایل گاز سوز در اماکن ممنوعه.
6- عدم استفاده از بخاریهای بدون دوکش.
7- استفاده از وسایل گاز سوز استاندارد.
8- تعویض شیلنگ گاز هر 2 سال یکبار.
9- کنترل مداوم مسیر  عبوری دودکشها.

10- از تهویه مناسب فضای زندگی خود مطمئن شوید.

11- با درزگیری درب ها و پنجره ها، نصب پرده ها ضخیم و پوشاندن شیشه ها با پلاستیک از نفوذ سرمای شدید به منزل جلوگیری کنید. اما از پوشاندن همه درزها براي فراهم شدن امکان تبادل اکسيژن با محيط آزاد اجتناب کنيد.

12- به علت خطر آتش سوزی، خفگی و مرگ، به هیچ عنوان برای گرم کردن داخل منزل، خودرو و چادر مسافرتی از وسایل پخت و پز مانند گاز پیک نیک استفاده نکنید.

13- دقت کنید که هنگام استفاده از وسایل گرمایشی نظیر بخاری گازی، نفتی، هیزمی و کرسي و... نيز احتمال مسموميت با گاز منواکسيدکربن وجود دارد.

14- هرگز بخش خروجی دودکش آبگرمکن دیواری را با نصب تبدیل بر بالای آن تقلیل ندهید.

15- معایب و نواقص دستگاههای گازسوز را هر قدر هم جزئی باشد جدی بگیرید.

16- نصب دودکش در داخل راهروها، پاسیوها و فضاهای بسته ساختمان که جریان طبیعی هوا وجود ندارد ممنوع است.

17- استفاده از بخاری بدون دودکش در اتاق خواب و جاهایی که تهویه کافی ندارد ممنوع است.

18- مسدود شدن دودکش سبب سوخت ناقص و ایجاد گازهای خطرناک و باعث خفگی در اثر گاز گرفتگی می شود.

19- آبگرمکن و سایر وسایل گازسوز را هرگز در حمام نصب نکنید.

20- هر چند وقت یکبار با روش نشت یابی کف صابون اتصالات دستگاههای گاز سوز را بازرسی نمایید.

21- از شیلنگهای طولانی برای رسانیدن گاز به نقاط مختلف ساختمان استفاده نکنید.

22- برای پیشگیری از خطرات احتمالی، در صورتی که قصد تخریب منزل و نوسازی دارید به شرکت گاز اطلاع دهید تا علمک گاز را جمع آوري کند.